O nás

Platforma pro občanské shromáždění

Jsme nezávislá občanská iniciativa. Naší ambicí je přinést do Česka občanská shromáždění jako metodu deliberativní demokracie. Chceme upozorňovat na to, že tato metoda má potenciál obnovovat důvěru ve společnosti a přinášet užitečná řešení společenských výzev. Rádi bychom docílili toho, aby v Česku proběhla pilotní občanská shromáždění využívající akademické poznatky a nejlepší světovou praxi a aby došlo k legislativnímu ukotvení občanských shromáždění na systémové úrovni.  V našich řadách jsou jak leadeři systémové změny, kteří téma občanských shromáždění odborně drží a rozvíjejí, tak i podporovatelé, kteří pomáhají myšlenku uvést v život. 


Leadeři systémové změny

Andrea Culková
Během své dlouhodobé dokumentaristické práce zaměřené na nefunkčnost společenského systému a sociální nespravedlnost (filmy Sugar Blues, Exekuce, Uzdravme Česko, Rethinking money, Brainwashing) si uvědomila, že za každým z projektů je přítomno zpochybňování současné podoby vládnutí. Když začala intenzivně řešit klimatickou krizi, pochopila, před jak obrovským problémem a výzvou jako lidstvo stojíme. To ji přimělo hledat zásadní alternativy na poli odvážné politické imaginace. Tématu občanských shromáždění se věnuje od ledna 2021. Rozvíjí v něm svou expertizu, podílí se na tvorbě monitorovacích zpráv o stavu tématu a navazuje spolupráce s partnery v zahraničí.  Organizuje školení pro veřejnost, samosprávy i potenciální koordinátory občanských shromáždění. Připravuje dokumentární film o občanských shromážděních "Archa úmluvy", díky kterému měla šanci pozorovat občanská shromáždění naživo. Tato zkušenost je jedinečná.

Jan Kleňha
Je jedním z leaderů think-tanku České priority, jehož misí je podporovat informované rozhodování ve veřejné správě a usiluje o integraci vědeckých poznatků a kvalitních analýz do procesu tvorby a implementace veřejných politik. Tým Českých priorit identifikuje palčivé společenské problémy, analyzuje jejich kontext a dopad a navrhuje konkrétní možná řešení. Spolupracuje s lidmi napříč veřejnou, neziskovou a výzkumnou sférou a napomáhá jejich vzájemnému propojování. Usiluje o systémovou změnu fungování veřejné správy. Přináší zkušenosti a know-how ze světa, navrhuje možné cesty modernizace veřejné správy a podílí se na jejich realizaci. Ve svých projektech běžně využívá deliberativní techniky a podpora občanských shromáždění je tak přirozeným krokem a součástí naplňování poslání Českých priorit.


Hybatelé a podporovatelé

Ondřej Čejka
Ashoka, Aspen, Asociace podnikavé Česko, Holky z Marketingu

Žofie Hobzíková
Platforma pro občanské shromáždění

Kateřina Jiřinová
Ashoka, Red Button, CPPT UK

Eva Pavlíková
Festival kreativní byrokracie, Česko.Digital

Rado Pittner
Ashoka

Máte zájem spolupracovat?

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started