Demokracie na rozcestí

Občanské shromáždění jako klíčový nástroj pro udržení a rozvoj demokracie

Společně pro společnost

V době, kdy důvěra lidí v politiku zůstává nízká, radikalizace sílí, vznikají nové nerovnosti a komplexita společenských problémů roste, stojíme před potřebou nových přístupů pro rozhodování o věcech veřejných. 

Občanské shromáždění není pouze koncept, ale živý nástroj, který spojuje lidi napříč různými sférami našeho společenství. Je to místo, kde se občané stávají tvůrci rozhodnutí, kde diverzita názorů a zkušeností tvoří sílu. Připojte se k nám na cestě k posílení demokracie a vytváření společných řešení pro budoucnost.

I přes dílčí posuny (např. v participaci neziskového sektoru) ČR stále nemá žádné zkušenosti s deliberací na celostátní úrovni.

OECD Public Governance Review – Czech Republic, 2023

Co je občanské shromáždění?

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started